AGE
LEVA MITT LIV HELA LIVEt

VISION

Initiativet Age verkar för ökad livskvalitet och arbetsglädje inom äldreomsorgen. Vår arbetsvision är:

”Leva mitt liv hela livet”

Film and Tell driver initiativet Age. Vi vill åstadkomma positiv förändring för de äldre inom omsorgen. Vi vill prata med alla som vill ta sig an denna viktiga fråga med oss. Vill du delta? Tveka inte att höra av dig!

SAMHÄLLSUTMANINGEN

Det finns mycket att vara stolt över när det gäller vården och omsorgen av äldre i Sverige och Norge. Samtidigt finns det mycket som behöver göras, redan nu kan vi se ett flertal stora utmaningar.

Demografi
Ett faktum går inte att komma ifrån: antalet äldre ökar. Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar att mellan åren 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka från cirka 500 000 personer till närmare 890 000. I Norge kommer antalet personer över 70 år mer än fördubblas fram tills 2060 enligt Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Kompetensförsörjning
En av de största utmaningarna äldrevården står inför är personalbrist. SCB och SSB har undersökt saken i sina respektive länder och bedömer att det år 2035 kommer saknas 160 000 undersköterskor i Sverige och 57 000 i Norge.

Ensamhet
Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. I Norge visar en studie att en tredjedel av de över 80 år känner sig ensamma. En tredjedel uppger också att de mycket sällan träffar vänner (SSB). SCB beräknar att var tredje person som är 65 år och äldre är ensamboende. Deras undersökningar av svenska levnadsförhållanden visar att det särskilt är i åldern 85 år och uppåt som man saknar kontakt med anhöriga och vänner.

Boenden
Sveriges växande äldre befolkningen kommer fram tills 2026 behöva 560 nya äldreboenden och 75 nya vårdcentraler för att bibehålla 2019 års standard (SCB). Finansdepartementet har beräknat investeringarna som krävs till 90 miljarder kronor fram tills 2026.

Anhörigvård
Redan idag ansöker långt fler om att bo på ett äldreboende än vad det finns platser. Socialstyrelsen beräknar att 1,3 miljoner svenska anhöriga dagligen tar hand om sina nära och kära, något som ofta leder till att de tvingas gå ner i arbetstid. Den obetalda vården anhöriga genomför har värderats till 183 miljarder kronor. Motsvarande siffra är beräknad till 100 000 årsverk enligt en undersökning av den norska regeringen.

Ledarskap

Chefer inom äldreomsorgen har idag i snitt 60 direktrapporterande enligt SCBs statistik, ingen annan bransch kommer i närheten av den siffran. Det ger en hög arbetsbelastning som leder till frustration och påverkar de äldre i lika stor grad som personalen.

Detta är några av de frågor vi idag arbetar med inom Age. Hör gärna av dig om du vill veta mer.

METOD

Film and Tells mål är positiv samhällsförändring. Varje initiativ vi bygger består av tre verktyg.

1.     Dokumentärfilmer av hög kvalitet
Med flerfaldigt prisbelönta filmarbetare hittar vi den starka berättelsen som når och berör en stor publik, vilket driver våra initiativ framåt. I Age gör vi en dokumentär långfilm och en serie kortfilmer.

2.     Omfattande och nytänkande distribution
Våra filmer visas på svensk och internationell TV såväl som på festivaler, bio och streaming-tjänster. Genom att väljas ut av dessa aktörer vet vi att vi är en genuin berättelse på spåret.

3.     Smart och effektivt förändringsarbete
Vi anordnar workshops, bygger gräsrötter, jobbar med interna processer hos våra partners, opinionsbildar, når fram till beslutsfattare och bygger ett community för initiativet. Tillsammans når vi våra gemensamt uppsatta mål.

Vi kallar vår metod Real Stories. Real Change.

VÅRA PARTNERS

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.